Ahmet Atılmış

Siyaset, spor, basın

Ahmet Atılmış

Değerli okurlarım yazıma başlamadan önce hepinizi sevgi ve saygıyla selamlar, yeni yılınızı kutlarım.

Kıymetli takipçilerim bugünkü yazımı üç bölüm halinde ve üç ana tema üzerinden işleyeceğim.

Nedir yazımın üç ana temasını oluşturacak olan konular?
1-SİYASET 
2-SPOR
3-BASIN
Önce hangi konuyu ele alsam diye düşünürken, sonra dedim ki, ne fark eder hepsi birbirinden kötü.

Onun için dedim ki, AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE. Yani hangisinden başlarsan başla diğerlerinden bir artısı olmadığı için sıralama fark etmiyor.

Şimdi, yüksek müsaadelerinizle önce memleketimizin popüler siyasetçilerinin icra etmeye çalıştıkları siyasetin tarihçesi, siyasetin kelime anlamı ve siyasetin vizyonuyla ilgili bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Siyaset, seyis yani at bakımı anlamına gelen siyasa” kelimesinden türemiştir. Politika ise, polis (şehir) ve tehni”(sanat/zanaat) kelimelerinden türemiştir ve şehir/devlet yönetme sanatı olarak çevrilebilir.   
   
Bütün toplumlarda bir şekilde işleyen siyaset söz konusudur.
Bu siyaset yaşa, cinsiyete, yeteneğe, ataya, statüye, ekonomik duruma vb bağlı olarak değişebilir.

Dolayısıyla insanlık tarihi içerisinde siyaset eşitlikçi bir konumdan, eşitsizlikçi bir konuma doğru gelmiştir.

Ortaya çıkan eşitsizliği rağmen bir dengenin kurulması için yazılı veya yazısız yasalar devreye sokulmuştur.

Tarihçesi Antik çağ’a dayanan siyaseti icra edenlerin tamamı aristokrat, tarihçi ve filozoflardan oluşurdu.

Günümüze gelindiğinde ise, günümüz siyasetini icra eden siyasetçilerin % 70.3 oranı hiçbir temel eğitime, hiçbir eliminasyon kriterine tabi tutulmayan insanların, rahatlıkla seçilip kimlik kazandırıldığı bir kariyer mecrası haline getirilmiştir.

Türkiye’de çok partili sistemin başladığı 1946 yılından günümüze gelindiğinde ise, değişik stratejilere meyilli ve değişik ideolojilere yönelim gösteren yüzlerce parti kurulmuş, kapatılmış veya feshedilmiştir.

Şimdi hep birlikte Ağrı siyasetine ve siyasetçisine bir göz atalım.

Çok partili sistemin başlangıcından bu güne kadar, Ağrı’da yüzlerce siyasi parti gerek genel seçimlerde gerekse de, yerel seçimlerde boy göstermiştir.
Bu siyasi partilerin çoğu dönemsel olarak trend yükseltmiş olup, bir çoğu vasatın üstüne çıkamamış ve bir çoğu da, umduklarını bulamamıştır.

Ağrı'da seçim kazanan partilere mensup siyasetçilerin % de kaçı yukarıda belirtiğim kriterlere yani’’ eğitim, tecrübe vizyon, ve misyon yeterliliğine haizdir?

Bu sorunun cevabını ben verecek olursam cevabım kesin ve katidir % 10

Ağrı halkının, gerek iktidar gerekse de muhalefet olarak siyaset icra eden, Ağrılı siyasetçilerden rahatsızlık duyduğu asıl konuya gelelim şimdi. 

Ağrı halkının, iktidar partisinin İl ve İlçe teşkilatlarından muzdarip olduğu konuların başında, İktidar partisinin Ağrı İli ve İlçe teşkilatlarının başındaki şahıstan tutun da, en alt biriminde yer alan şahıslara kadar tamamının, siyaseti sadece dönemsel eğlence fırsatı olarak görmelerinden müzdaripler.

Ağrı halkı, iktidar partilerinin yetki mazbatasını aldıkları gibi, sürecin tamamını şahsi gezilerle, birbirlerini ziyaretlerle ve kişisel egolarını tatmin ettikleri döneme çevirdikleri için müzdaripler. 

Ağrı halkı, siyasetçi kimliği kazanan şahıslar yetki salahiyeti aldıkları an, temsil ettikleri halkın sorunlarına eğilmeleri gerekirken,bunun tam tersine, bu dönemleri kendileri için fırsata çevirne çabası içine giriyorlar diye muzdaripler.

Ağrı Halkı, hangi siyasi parti iktidara gelirse gelsin, geldikleri gibi, İl ve İlçe yönetimlerini hep aynı insanlardan oluşturarak aile partisi haline getirdiklerinden dolayı muzdaripler.

Ağrı halkı, mevcut iktidar partisinin BİZDEN OLANLAR, BİZDEN OLMAYANLAR gibi tek düze bir anlayışı benimsedikleri için bütün birimleriyle halktan kopuk oldukları için muzdaripler.

Değerli okurlarım, halkın iktidar partilerinin siyasetçilerinden rahatsızlık duydukları konular çok daha fazla. 
Ancak, Halkın rahatsızlık duyduğu konuları yazımın diğer bölümlerinde de işleyeceğim için bu konuyu burada noktalamak istiyorum.

Biraz da, Ağrı’da muhalefet olarak faaliyet gösteren parti mensuplarının durumlarına da değinelim.
Ağrı halkı iktidar partisinin Ağrı teşkilatlarından rahatsız da, muhalefet parti mensuplarından çok mu  memnun?

Ebetteki hayır.
Biliyorum ebetteki hayır cümlesini yazarken, bütün muhalefet parti mensupları bana içten içe sinirleniyorlardır.

Ancak, bu konuda yazacaklarım sadece benim şahsi düşüncelerimin olmadığı ve halkın büyük bir bölümünün düşüncelerine de tercüman olduğumu belirtmek isterim.

Değerli muhalefet parti mensupları sizin için de şöyle bir düşünceye sahibiz.

-İktidar partisinin memleketin yararına yapmış olduğu hizmetlerde, sizlerde muhalefet olarak bunları doğru ve faydalı bulduğunuzu açıklayın ve teşekkür edecek kadar da, duyarlı olun.

-Muhalefet partileri, İktidar partisinin eksikleri üzerinden rant çabası içerisine girmemeli ve 
bu durumu kendileri için bir avantajmış gibi görmemeli.

-Muhalefet partileri ucuz karalama taktikleriyle avunmak yerine, araştırmacı, projeci ve üretken hamlelerde bulunmalı.
-Muhalefet partileri çamur at izi kalsından ziyade, faaliyet ve etkinlikleriyle ön planda kalmalı 

Muhalefet partileri aynı zamanda, İktidar partilerinin en etkili denetim mekanizması olduklarını asla unutmamal.
Bu denetim görevlerinin bilincinde kalarak, bu mekanizmayı yasal ve doğru kullanabilmeli.

Değerli okurlarım. Bir sonraki yazımın konusu Ağrı basını olacaktır. Bugünkü yazımın konusu olan Ağrı siyaseti ve siyasetçileri bölümünü bitirirken hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Yazarın Diğer Yazıları